Cookiepolicy för Bioprogrammet

Denna cookiepolicy förklarar hur bioprogrammet.nu använder cookies och liknande teknologier för att känna igen dig när du besöker vår webbplats. Den förklarar vad dessa teknologier är och varför vi använder dem, samt dina rättigheter att kontrollera vår användning av dem.

Vad är cookies?

Cookies är små datafiler som placeras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Cookies används i stor utsträckning av webbplatsägare för att deras webbplatser ska fungera, eller fungera mer effektivt, samt för att ge rapporteringsinformation.

Cookies som ställs in av bioprogrammet.nu kallas ”förstapartscookies”. Cookies som ställs in av andra parter än bioprogrammet.nu kallas ”tredjepartscookies”. Tredjepartscookies möjliggör funktioner eller funktionaliteter som tillhandahålls på eller via webbplatsen (t.ex. reklam, interaktivt innehåll och analyser). Parterna som ställer in dessa tredjepartscookies kan känna igen din dator både när du besöker den aktuella webbplatsen och även när du besöker vissa andra webbplatser.

Varför använder vi cookies?

Vi använder förstapartscookies och tredjepartscookies av flera skäl. Vissa cookies är nödvändiga av tekniska skäl för att vår webbplats ska fungera, och vi hänvisar till dessa som ”nödvändiga” eller ”strikt nödvändiga” cookies. Andra cookies tillåter oss också att spåra och rikta in oss på våra användares intressen för att förbättra upplevelsen på vår egendom online. Tredjepartsleverantörer serverar cookies genom vår webbplats för reklam, analytiska och andra ändamål. Detta beskrivs mer i detalj nedan.

Typer av cookies vi använder

  • Nödvändiga cookies: Dessa cookies är absolut nödvändiga för att tillhandahålla dig tjänster tillgängliga via vår webbplats och för att använda vissa av dess funktioner, såsom åtkomst till säkra områden. Utan dessa cookies kan vi inte tillhandahålla vissa tjänster som du har efterfrågat.
  • Prestanda- och funktionscookies: Dessa cookies används för att förbättra prestanda och funktionalitet på vår webbplats men är inte väsentliga för dess användning. Utan dessa cookies kan vissa funktioner bli otillgängliga.
  • Analys- och anpassningscookies: Dessa cookies samlar in information som antingen används i aggregerad form för att hjälpa oss förstå hur vår webbplats används eller hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är, eller för att hjälpa oss anpassa vår webbplats för dig.
  • Reklamcookies: Dessa cookies används för att göra reklammeddelanden mer relevanta för dig. De utför funktioner som att förhindra att samma annons kontinuerligt visas, säkerställa att annonser visas korrekt för annonsörer och i vissa fall välja annonser som är baserade på dina intressen.

Hur kan du kontrollera cookies?

Du har rätt att bestämma om du vill acceptera eller avvisa cookies. Du kan ställa in eller ändra dina webbläsarinställningar för att acceptera eller avvisa cookies. Om du väljer att avvisa cookies kan du fortfarande använda vår webbplats även om din åtkomst till vissa funktioner och områden på vår webbplats kan vara begränsad. Eftersom de medel du kan använda för att avvisa cookies via dina webbläsarinställningar varierar från webbläsare till webbläsare, bör du besöka din webbläsares hjälpmeny för mer information.

Specifika cookies vi använder

På bioprogrammet.nu använder vi olika cookies, inklusive men inte begränsat till:

  • Google Analytics: Dessa cookies tillåter oss att se information om användarens webbplatsaktiviteter inklusive men inte begränsat till sidvisningar, källa och tid spenderad på en webbplats. Informationen är avpersonifierad och visas som siffror, vilket innebär att den inte kan spåras tillbaka till individer. Detta hjälper till att skydda din integritet. Genom att använda Google Analytics kan vi se vilket innehåll som är populärt på vår webbplats och sträva efter att ge dig mer av saker som du tycker om att läsa och titta på.
  • DoubleClick Cookies: Används av Google för att ge en rad reklamprodukter som till exempel realtidsbudgivning från tredjepartsannonsörer.

Tredjepartscookies

I vissa särskilda fall använder vi även cookies från betrodda tredje parter. Följande avsnitt beskriver vilka tredjepartscookies du kan stöta på via denna webbplats.

  • Google Analytics: Google Analytics är en av de mest spridda och betrodda analystjänsterna på webben som hjälper oss att förstå hur du använder webbplatsen och sätt som vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker som hur lång tid du spenderar på webbplatsen och vilka sidor du besöker så att vi kan fortsätta producera engagerande innehåll. För mer information om Google Analytics-cookies, se den officiella Google Analytics-sidan.
  • Google AdSense: Google AdSense använder en DoubleClick-cookie för att visa mer relevanta annonser över webben och begränsa antalet gånger som en given annons visas för dig. För mer information om Google AdSense, se den officiella Google AdSense-sidan.

Mer information om cookies

Förhoppningsvis har det klargjort saker för dig och som tidigare nämnts om det är något som du inte är säker på om du behöver eller inte är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade om det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats. Men om du fortfarande letar efter mer information kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Uppdateringar av cookiepolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna cookiepolicy för att återspegla till exempel ändringar i de cookies vi använder eller av andra operativa, legala eller regulatoriska skäl. Vänligen besök denna cookiepolicy regelbundet för att hålla dig informerad om vår användning av cookies och relaterade teknologier.

Dina rättigheter

Beroende på var du befinner dig, kan du ha rättigheter i förhållande till den information vi samlar in från dig och hur den behandlas. Dessa rättigheter kan inkludera att begära tillgång till, korrigering av, eller radering av dina personuppgifter samt att begära att vi begränsar vår användning av dina personuppgifter. För att utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på support@bioprogrammet.nu.